Talentkoncept

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

Rekryteringsändamål

Shengyangs mest värdefulla rikedom är de anställda som har en anda av service och ansvarskänsla och är kompetenta för företagets tjänster när det gäller förmåga.

Ledningspolicy

Vi bör känna igen människors behov, värdera dem, utveckla deras potential och uppmuntra deras skapande.

Ledningsmål - människor orienterade

Skapa rättvisa möjligheter för individuell utveckling av anställda.

Ge goda förutsättningar och faciliteter för anställda att ta emot ny information, lära sig ny kunskap och behärska nya färdigheter.

Bygg ett förstklassigt personalteam och uppmärksamma kvalitetsutbildning.

Odla anställdas känsla av stolthet och tillhörighet.